Hizmetlerimiz
Danışmanlık Kapsamında
 • Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanlarının dağıtımı
 • Bölge çalışmaları
 • Müşteri portföyünün arz ve talep yönünden değerlendirilmesi
 • Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması
 • Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması
 • Satış ve pazarlama
Müşavirlik Kapsamında
 • İpotek, kat irtifakı, ifraz ve tevhid, trampa
 • Cins tahsisi
 • Hibe (bağışlama)
 • Taksim (paylaşım)
 • Tashih (düzeltme)
 • Aplikasyon
 • Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma
 • Tapu ve kadastro
 • Veraset ve intikal
 • G.M.S.İ (gayrimenkul kira geliri)
 • Emlak ve çöp vergileri

Hususlarında vergi uzmanları kapsamında ki deneyimlerimiz ile siz müşterilerimize özel bir hizmet paketi sunmaktayız.
Özellikle sitelere yönelik çalışmalarımız da farklı hizmetlerimiz arasındadır.

Site Yönetimi
 • Genel kurul hazırlama
 • Yönetim kadrosu oluşturma vs.